چرا موبوتکس؟
کمپانی عظیم موبوتیکس مجموعه کاملی را به خریدار ارائه می نماید که آنرا یکه تاز صنعت دوربین های مداربسته نموده است . برخی مزیتهای انحصاری و رقابتی دوربین های موبوتیکس را بیشتر بدانیم:

نرم افزار رایگانی که معادل مایل استون با هزینه دهها میلیون تومانی است، بدون نیاز به دریافت لا یسنس برای هر دوربین ، عدم نیاز به رایانه به علت ساخت تصاویر توسط خود دوربین. دارای دتکتور دما ؛دتکتورتعیین شدت نور( لوکس نور) ؛هر دوربین موبوتکس با بهره گیری از فناوری" هموسفریک"به تنهایی معادل شش دوربین سایر برندها ست. با موبوتکس صاحب تمام استانداردها می شوید . قابلیت تعویض لنز که دوربین را به دوربین دیگری تبدیل می کند.

مزایای فنی موبوتکس

الف:ذخیره:
1-دارای NVR داخلی
2-دارای تکنولوژی MFS که پس از ضبط تصاویر بر روی مموری داخلی (قابلیت ارتقاء )با مسیرداده شده جهت ذخیره سینک می شود.
3-عدم نیاز به سوپر رایانه زیراهر دوربین  موبوتکس ، خودتولید تصویر می نماید و فقط نیاز به محلی برای ذخیره دارد.
هم اکنون تا40دوربین موبوتکس را می توان با یک رایانه معمولی پوشش داد در صورتیکه این تعداد  برای برندهای مشابه بسیار کمتر است.
...با فشرده سازی تصاویر 10 برابر بیشتر از تکنولوژی های رایج CCTV