مبلمان مشتمل بر  انواع صندلی، میز و سایرلوازم  در شکل دهی فضای کاری- اداری و اقامتی نقش بسیار پررنگی دارد
مبلمان متناسب، می تواند جایگاه شما را خیره کننده و چشم نواز نماید
انتخاب صندلی  استاندارد و زیبا نقش کلیدی در طراحی داخلی دارد
کتیبه با دارا بودن نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی در آفرینش این امر و سفارشی نمودن خواسته های مشتری بسیار پرقدرت اقدام نموده است.